Fork me on GitHub

อาหารที่เรากินประกอบขึ้นจากอะไรบ้าง?

ปริมาณสารอาหารที่ได้รับจากอาหารแต่ละชนิดในปริมาณ 100 ก.

420 kcal
ข้าวกะเพราปลาหมึก
300 kcal
มะม่วงน้ำปลาหวาน